عنوان-اومانیسم-

هم اکنون فایل با مشخصه ی .اومانیسم. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./اومانیسم در سروده های دانته و میلتون,اومانیسم اسلامی در اندیشه شریعتی,انسانگرایی و اومانیسم در مارکسیسم و پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم/اومانیسم/34008588/fub

فهرست مطالب:
تعریف
تاریخچة
در غرب
در سروده های دانته و میلتون
رنسانس
نو
سوم
تأثیر بر دین
فرهنگی زمینی از دیدگاه دین
جوهره اصلی تفکر و فرهنگ معاصر غربی
تفاوت فرهنگ ما با فرهنگ غربی ها
اسلامی در اندیشه شریعتی
شریعتی و ماهیت پویای انسان
انسان ،جمعی از خدا و خاک
مقایسه دیدگاه غربی و شریعتی
کاربرد اندیشه شریعتی در جامعه امروز
ها و پیامبران و اولیای الهی
نظر اسلام درباره تفکر اومانیست
نظریه آگوست کنت و
نگاه انسان به خود در غرب (جامعه جدید) و در قرن وسطی
معنای فلسفی
جریان نقد
انسانگرایی و در مارکسیسم و پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم
در قرن ۱۹-۲۰ و نظریه نیچه
تحلیل انسان به خرد در غرب و فلسفه کانت
دیدگاه سقراط ، افلاطون و ارسطو نسبت به انسان
اساس و اندیشه مارکس و بیگانگی از دیدگاه مارکس
مروری بر زندگی و اندیشه های هگل
هگل و نظریة تجلی روح و کتاب پدیدار شناسی
پدیدار شناسی هوسرل
پدیدار شناسی بر اساس تعریف هگل
نگاهی به نامه هایدگر در باب
نظر هایدگر درباره سرچشمه
نظر هایدگر دربارة نسبیت بین متافیزیک و
تفکر آینده در فلسفه هایدگر
نظریة کارل یونگل
نظریة آلفرد آدلر
نهضت انسان گرا از دید روانشناسان انسان گرای آمریکا
عقاید عمدة راجرز
حدود آزادی و اختیار انسان
ویژگیهای شخصیت سالم
انگیزش و سلسله مراتب نیازها
هدف از فکر کردن
برداشت فروید از ماهیت انسان
بیگانگی و توهم از دیدگاه فروید
ضمیر ناخود آگاه و فروید
احساسات ناخود آگاه
پیش درآمدی بر خود شیفتگی
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
قسمتی از متن:
واژه ای است که در طول تاریخ ، معانی گوناگونی به خود دیده است . تاریخ پیچیدة آن در دنیای غرب دامنة معانی و تعاریفش را گسترده کرده است . با وجود این ، می بایست ضمن تأکید بر تکثر ، پیچیدگی و سیال بودن معانی ،تعریف امروزی آن را ارائه نماییم . ریشة این واژه humble (humilis) از واژه لاتین “humus” به معنای خاک یا زمین است . از این رو “homo” به معنای هستی زمینی و “humanus” به معنای خاکی یا انسان است . این واژه در آغاز در مقابل سایر موجودات خاکی یعنی حیوانات و گیاهان و همچنین مرتبة دیگری از مخلوقات یعنی ساکنان آسمان یا خدایان (divihnus , deusldivus) به کار می ر فت . در اواخر دوران باستان و قرون وسطای غرب ، محققان و روحانیان میان “divinitas” به معنی حوزه هایی از معرفت و فعالیت که از کتاب مقدس نشأت می گرفت و اومانیتاس (humanitas) یعنی حوزه هایی که به قضایی عملی زندگی دنیوی مربوط می شد ، فرق گذاشتند .از آنجا که این حوزة دوم بخش اعظم مواد خام خود را از نوشته های رومی و به طور فراینده یونان باستان می گرفت ، مترجمان و آموزگاران این آثار که معمولاً ایتالیایی بودند خود را “umanisti” یا «اومانیست ها » نامیدند . بر این اساس “humanity” به آن حوزه از معارف درسی اطلاق می شد که صنایع بیان ، منطق ، ریاضیات و مطالعة آثار نویسندگان یونانی و رومی را در بر می گرفت و«اومانیست » فردی بود که این مموضوعات را ترجمه یا تدریس نموده و یا امکانات تدریس آنها را فراهم می کرد .


مطالب دیگر:
🔥نقشه اتوکدی بازار سرپوشیده تبریز🔥پروژه پاورپوینت اضطراب🔥آشنایی با تصاویر بیش از 200 گل و گیاهان دارویی و علفهای هرز🔥اثرات جنگل در تغییر آب و هوا🔥پروژه پاورپوینت آب در بتن🔥آزمون سلامت روانی - رفتاری🔥از صفر تا صد ادم ریوی(پاتوفیزیولوژِی تا درمان)🔥نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری درس ریاضی🔥مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتباط آن با نیازهای منابع انسانی🔥مجموعه سورس کد با ++c-++c آموزش مربع جادویی جمع دو عدد خیلی بزرگ vector عملگر ها برای رشته های کاراکتری فشرده سازی کد گذاری هافمن برج هانوی اجتماع و اشتراک دو مجموعه🔥دانلود تحقیق آماده نقش نماز در بهداشت روان word doc🔥تحقیق و پاورپوینت در مورد آتشفشان ها🔥تحقیق و پاورپوینت در مورد طوفان ها به صورت کامل و جامع🔥تحقیق و پاورپوینت در مورد سیل به صورت کامل🔥تحقیق چله غم (اربعین حسینی، و روز زیارتی حضرت اباعبداللّه الحسین علیه السلام)🔥پاورپوینت تدریس درس هشتم فارسی نهم (هم زیستی با مام میهن)🔥بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی سازمان تامین اجتماعی 🔥پاور پوینت در باره ی برنامه ریزی و طراحی آموزش همسالان🔥پاور پوینت در باره ی برنامه كاهش آلودگي آبها در جهان🔥بیداری اسلامی در جهان عرب ، ایران و شبه قاره هند🔥پاورپوینت درباره ی بیماری های کبد🔥پاور پوینت در باره ی بیماریهای مزمن و کودک بیمار 🔥پاورپوینت در باره ی بيماريهاي ناشي از عوامل فيزيكي🔥پاورپوینت در باره ی پردازش داده ها و مدیریت پایگاه اطلاعات🔥پاورپوینت در باره ی پروتکل عملیاتی آموزش سلامت در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران